Stojtec NEO touch
Stojtec CCTV övervakningskamera
Stojtec RCO 509

Inbrottslarm

 

Vi är en larminstallatör etablerad i Haninge och är verksam i hela Stockholm.


Med våra inbrottslarm har ni möjlighet att hantera larmet smart och smidigt i mobilapp eller som vanligt på manöverpanel.


Inbrottslarmen anpassas alltid efter era krav och behov och kan fritt anslutas till valfri larmcentral och vaktbolag.

 


Kameraövervakning

 

Vi installerar kameraövervakning av hög kvalité. Vi erbjuder support, hantering och skydd av videoinspelningar med backup. 

 

Tänk på att företag eller föreningar som bedriver kameraövervakning alltid måste följa dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

Ett tillval till nyinstallerade och befintliga övervakningskameror är att vi tar hand om era kameror med inspelad video för att säkerställa att dataskyddsförordningen fullföljs.

 

Kolla även in Paxton10. Vi monterar, installerar och underhåller paxton som helintegrerad lösning.

Elektroniska lås och passersystem


På företag med många anställda kan hanteringen av företagets alla nycklar vara väldigt krångligt med tidskrävande administration.

 

Med ett passersystem kan ni själva hålla koll på vilka som har tillträde till era lokaler med hjälp av elektroniska passerkort eller taggar. Ni kan använda samma passerbricka till flera byggnader. Till exempel: hemmet, kontoret och föreningslokalen. 

 

Kolla även in Paxton10. Vi monterar, installerar och underhåller paxton som helintegrerad lösning för kameraövervakning passerkontroll och inbrottslarm.Stojtec Paxton 10 border